Bilservice

Bilservice  

Öka trafiksäkerheten för dig och din bil.
Hos Mekian får du en orginalservice av din bil med stämpel

i serviceboken och digital servicebok.. 


  Mekian använder orginaldelar med

  dokumenterad garanti både på material

  och arbete.  • Byte av motorolja och oljefilter
  • Kontroller av ca 200 punkter
  • Stämpel i serviceboken
  • Digital felsökning(Autodata)
  • Service meddelande uppdatering
  • Uppdatering och radering av felkoder
  • Serviceprotokoll